Člověk

Husité, morové epidemie, gotika, rytíři, pás cudnosti, Noc na Karlštejně.  Asociace, které se mohou vybavit při vyřčení slovaSTŘEDOVĚK. Lze jej však nahlížet i jinak. Při bližším zkoumání totiž zjistíme, že středověk byl dobou nesmírně zajímavou, dobrodružnou a v mnohém inspirativní.