Historie

Rakovecké údolí je zajímavé nejen přírodou, ale i historií. Svůj otisk zde zanechali Keltové, později zas středověcí osadníci, kteří zde založili vesnice Budkovan, Vilémov, nedaleko Račic osadu Sokolí a především pak slavný Bystřec. Středověkou ves, která se díky archeologovi Ludvíku Belcredimu, proslavila po celé Evropě.